ثبت شركت ثبت شركت .

ثبت شركت

ثبت شركت * ثبت برند * ثبت لوگو

ثبت شركت * ثبت برند * ثبت لوگو

ثبت شركت چيست و چطور ميتوان يك شركت ثبت كرد؟

پس از اجتماع چندين شريك يا سهامدار يا موسس كه داراي هدف مشتركي براي رسيدن اهداف و موضوع خاصي تشكيل ميشود شركت گفته مي شود. شركا و يا سهامداران هر شركتي مي توانند شخصيت هاي حقيقي و حقوقي باشند. هر شركت داراي يك هدف مي باشد كه توسط شركاء يا موسسين تعيين ميگردد و في مابين يكديگر قراردادي منعقد مي شود كه اين نوع قرارداد چهارچوبي نام اساسنامه كه داراي مفاد مختلفي مي باشد تشكيل ميگردد. قانون تجارت7 نوع شركت تعريف شده است كه هر يك خصوصيات منحصر خود را قانون تجارت دارند و داراي اساسنامه هاي نزديك هم كه داراي مفاد يكپارچه ميباشد هستند. اصولا اساسنامه شركتها مواردي نظير نام شركت، اهداف و موضوع شركت، مدت زمان، مراكز اصلي و يا شع و ميزان سرمايه شركت صورت تفكيك شده نقد و غيرنقد، تعداد سهام شركت و نوع آنها (بي نام، ممت، بانام، وثيقه و ...) و نحوه انتقال سهم و يا سهم الشركه كه همه اين ها جزو مهمترين اقسام اساسنامه مي باشد. انواع شركتها طبق قانون تجارت شامل شركتهاي سهامي خاص و عام و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني و تضامني و نسبي و موسسات غيرتجاري ميباشد.

قانون تجارت7 نوع شركت تعريف شده است كه هر يك خصوصيات منحصر خود را قانون تجارت دارند و داراي اساسنامه هاي نزديك هم كه داراي مفاد يكپارچه ميباشد هستند. اصولا اساسنامه شركتها مواردي نظير نام شركت، اهداف و موضوع شركت، مدت زمان، مراكز اصلي و يا شع و ميزان سرمايه شركت صورت تفكيك شده نقد و غيرنقد، تعداد سهام شركت و نوع آنها (بي نام، ممت، بانام، وثيقه و ...) و نحوه انتقال سهم و يا سهم الشركه كه همه اين ها جزو مهمترين اقسام اساسنامه مي باشد. انواع شركتها طبق قانون تجارت شامل شركتهاي سهامي خاص و عام و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني و تضامني و نسبي و موسسات غيرتجاري ميباشد.

ثبت برند

ثبت برند چيست؟

ابتدا با مفهوم برند آشنا شويد. برند يك طراحي منحصر به فرد، نشانه، نماد، كلمات، و يا تركيبي از اينها، در ايجاد يك تصوير كه براي شناسايي يك محصول و يا متمايز كردن آن از رقباي خود بكار گرفته مي شود. با گذشت زمان، اين تصوير با سطحي از اعتبار، كيفيت و رضايت در ذهن مصرف كننده در ارتباط است. بنابراين ثبت برند ها در بازار شلوغ و پيچيده، به كمك مصرف كنندگان مي آيند و براي پايداري منافع و ارزش هاي خاصي تلاش مي كنند. نام قانوني براي يك برند تجاري علامت تجاري مي باشد و هنگامي كه آن را براي متمايز ساختن و يا نشان دادن يك شركت استفاده مي شود، نام تجاري ناميده مي شود.

ثبت لوگو* ثبت علامت تجاري

ثبت لوگو چيست؟* ثبت علامت تجاري چييست

با جهاني شدن و رشد سريع شركتها و حتي تشابه در محصولات مصرفي و شناساندن محصول و خدمات خاص خود و همچنين متمايز ساختن آن ها با محصولات و خدمات ساير شركتهاي ديگري و جلوگيري از سو استفاده ديگران نياز به ثبت برند و ثبت علامت تجاري يكي از نيازهاي ضروري بوده و اين يكي از عوامل موفقيت در بازارهاي داخلي و جهاني است. با ثبت علامت تجاري خود در ايران در واقع جلوي هرگونه سواستفاده غير مجاز احتمالي از محصول و خدمات خود را گرفته و چنانچه كسي آن علامت را جعل و يا مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مورد مجازات قرار خواهد گرفت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۹:۱۰ توسط:امير موضوع:

ثبت شركت

ثبت شركت * ثبت برند * ثبت لوگو 

ثبت شركت چيست و چطور ميتوان يك شركت ثبت كرد؟

پس از اجتماع چندين شريك يا سهامدار يا موسس كه داراي هدف مشتركي براي رسيدن اهداف و موضوع خاصي تشكيل ميشود شركت گفته مي شود. شركا و يا سهامداران هر شركتي مي توانند شخصيت هاي حقيقي و حقوقي باشند. هر شركت داراي يك هدف مي باشد كه توسط شركاء يا موسسين تعيين ميگردد و في مابين يكديگر قراردادي منعقد مي شود كه اين نوع قرارداد چهارچوبي نام اساسنامه كه داراي مفاد مختلفي مي باشد تشكيل ميگردد.

قانون تجارت7 نوع شركت تعريف شده است كه هر يك خصوصيات منحصر خود را قانون تجارت دارند و داراي اساسنامه هاي نزديك هم كه داراي مفاد يكپارچه ميباشد هستند. اصولا اساسنامه شركتها مواردي نظير نام شركت، اهداف و موضوع شركت، مدت زمان، مراكز اصلي و يا شع و ميزان سرمايه شركت صورت تفكيك شده نقد و غيرنقد، تعداد سهام شركت و نوع آنها (بي نام، ممت، بانام، وثيقه و ...) و نحوه انتقال سهم و يا سهم الشركه كه همه اين ها جزو مهمترين اقسام اساسنامه مي باشد. انواع شركتها طبق قانون تجارت شامل شركتهاي سهامي خاص و عام و شركتهاي با مسئوليت محدود و شركتهاي تعاوني و تضامني و نسبي و موسسات غيرتجاري ميباشد.

شرايط شكلي تشكيل شركت با مسئوليت محدود

الزام تنظيم شركت نامه و نشر آگهي هاي آن

قانون تجارت ايران نص صريحي خصوص لزوم تنظيم شركتنامه وجود ندارد ولي با توجه ماده (97 قانون تجارت) ملاحظه ميشود كه موسسين شركت الزاماً بايد شركتنامه بين تمامي افراد تنظيم نمايند و امضا كليه افراد برسد. تنظيم اساسنامه براي شركت با مسئوليت محدود علاوه بر شركتنامه ضروري ميباشد زيرا شركا ميتوانند اراده خود را نظر قلمرو و اختيارات و اتخاذ تصميم و يا حق راي و بالاخره روابط في مابين آن اعلام نمايند.

با توجه بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك با اصلاحات بعدي صلح نامه و هس نامه و شركت نامه بايد طبق سند رسمي تنظيم گردد. طرف ديگر طبق ماده 1 نظام نامه قانون تجارت شركتهاي تجاري بايد موجب شركت نامه تشكيل گردند.
با توجه ماده 197 قانون تجارت ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصه شركتنامه و منضمات آن مطابق نظام نامه وزارت عدليه اعلان خواهد شد و نيز برابر ماده 196 قانون تجارت اساسنامه و نوشته هايي كه براي ثبت رسيدن شركت لم است نظام نامه وزارت عدليه معين مي گردد.

 

http://sabtbrands.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۸:۳۹ توسط:امير موضوع:

ثبت برند

ثبت لوگو * ثبت برند تجاري

ثبت لوگو چيست؟* ثبت علامت تجاري چييست

با جهاني شدن و رشد سريع شركتها و حتي تشابه در محصولات مصرفي و شناساندن محصول و خدمات خاص خود و همچنين متمايز ساختن آن ها با محصولات و خدمات ساير شركتهاي ديگري و جلوگيري از سو استفاده ديگران نياز به ثبت برند و ثبت علامت تجاري يكي از نيازهاي ضروري بوده و اين يكي از عوامل موفقيت در بازارهاي داخلي و جهاني است.

با ثبت علامت تجاري خود در ايران در واقع جلوي هرگونه سواستفاده غير مجاز احتمالي از محصول و خدمات خود را گرفته و چنانچه كسي آن علامت را جعل و يا مورد استفاده قرار دهد طبق قانون مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

علامت تجاري يا برند در واقع عبارت است از هرگونه اصطلاح ، علامت ، نشانه ، نماد ، عدد ، طرح يا تركيبي از اينها براي محصول يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي به كار مي رود و آنها را از هم متمايز مي سازد.

براي ثبت برند حتما بايد نامي براي آن انتخاب كنيد و بايد در نظر داشته باشيد كه مي خواهد برند مورد نظر شما فارسي ثبت شود يا به صورت لاتين .

تفاوت اين دو در اين است كه براي برند لاتين حتما بايد كارت بازرگاني اخذ شود.

بنا به تعريفي كه انجمن بازاريابي امريكا ارائه نموده، برند يا نمانام اشاره دارد به‏ يك نام، عبارت، طرح، نماد يا هر ويژگي ديگري كه خدمات يا فروشنده محصولي خاص را مشخص مي كند.

كه ارائه دهنده مذكور به وسيله آن نام از ديگر محصولات و خدمات مشابه متمايز مي‌گردد.

عبارت و عنوان قانوني اي كه براي برند استفاده مي شود، نشان تجاري است.
به مجموعه گره هاي عقلي، ذهني يا تداعيات كاركردي، احساسي، كه ذهن بازار هدف را اشغال نموده برند گفته مي شود.

از مزايا و فوايد يك برند خوب، تداعي معاني و برقراري ارتباط با تصاوير و نشانه ها است.مبناي تصميم گيري براي خريد يك برند، فوايد و مزاياي آن مي باشد.
آن چيزي كه مخاطب با شنيدن، ديدن، حس كردن و يا هرگونه ارتباطي با آن صفات و ويژگي‌هاي آن را در ذهن خود تداعي مي‌كند برند است.
برند شامل همه احساسات، ويژگي ها و مفاهيمي است كه به يك نام گره خورده است؛ برند، برداشت افراد از يك نام است.

 

http://sabtbrands.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۷:۴۰ توسط:امير موضوع:

ثبت لوگو

علامت تجاري چيست؟

علامت تجاري نشاني است كه قادر است كالاهاي توليدي يا خدمات ارائه شده توسط يك شخص/بنگاه را از كالاها يا خدمات ساير بنگاه‌ها با اشخاص متمايز نمايد.

طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعي و نام تجاري عبارتند از:

الف ـ علامت يعني هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد.

ب ـ علامت جمعي يعني هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرگونه خصوصيات ديگر مانند كيفيت كالا ياخدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

ج ـ نام تجارتي يعني اسم يا عنواني كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقيقي ياحقوقي باشد.

مزاياي ثبت علائم تجاري                                                                  

·        تضمين مي‌كند كه مشتريان مي‌توانند محصولات را از يكديگر تشخيص دهند.

  • ·شركت‌ها را قادر مي‌سازد محصولات‌شان را از يكديگر متمايز سازند.
  • ·ابزار بازاريابي و اساس ايجاد وجهه و شهرت شركت‌ها هستند.
  • ·اجازه استفاده از  آنها به اشخاص ثالث داده مي‌شود و منبع مستقيم درآمد از محل حق امتيازها مي‌باشند.
  • ·جزء ضروري موافقت‌نامه‌هاي اعطاي نمايندگي هستند.
  • ·ممكن است دارائي ازرشمند كسب و كار باشند
  • ·شركت‌ها را تشويق مي‌كنند در حفظ يا بهبود كيفيت محصولات سرمايه‌گذاري كنند.
  • ·ممكن است براي دريافت وام مفيد باشند.

 

دلايل حمايت از علائم تجاري و حقوق ناشي از آن

با اينكه اكثر كسب و كارها به اهميت استقاده از علائم تجاري به منظور تميز دادن محصولات‎شان از محصولات رقبا پي برده‌اند، همه آنها اهميت حمايت از علائم تجاري از طريق ثبت را درك نكرده‌اند.

http://sabtbrands.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۳:۳۲ توسط:امير موضوع:

فروش برند تجاري

فروش برند تجاري
برخي مواقع پيش مي آيد كه شما چند برند را ثبت مي كنيد تا بتوانيد طبق يك برنامه ريزي دقيق، پايه هاي يك كسب و كار موفق را پي ريزي كنيد و خود را به ديگران معرفي نماييد. بنابراين مخاطبان خود را با شناساندن برند تجاريتان مشتاق خريد آن كالا مي كنيد. اما بنا به مشكلاتي اقدام به توليد كالا و پخش آن در بازار نمي كنيد. يا استراتژي داشته ايد كه يك كالا را با چند برند روانه بازار كنيد و سپس بازخورد اين موضوع خوب نبوده باشد و بخواهيد فقط با يك برند ادامه فعاليت دهيد. تمامي شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي فعال در زمينه تجارت و كسب و كار هميشه دنبال راهكاري براي افزايش فروش برند و افزايش تعداد مشتريان خود مي باشند. در اين صورت بقيه برندهايي كه ثبت كرده ايد اضافه بوده و علاوه بر اينكه زمان و هزينه براي ثبت آن سپري شده است و ...
 
براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۲:۵۶ توسط:امير موضوع:

خريد برند تجاري

خريد برند تجاري
خريد برند تجاري داراي محاسن بسياريست. زماني كه شما شروع به راه اندازي يك كسب و كار مي كنيد، اگر بخواهيد شركت راه بياندازيد بايد زماني را صرف ثبت شركت خود نماييد، سپس كالايي كه در شركت توليد مي شود را روانه بازار كنيد. براي رقابت در بازار، نيازمند يك نام براي محصول خود مي باشيد، تا وجه تمايز كالاي شما با ديگر كالاهاي موجود در بازار باشد، تا مشتري حق انتخاب داشته باشد. برگزيدن يك نام براي كالا، انتخاب برند ناميده مي شود كه اين كار مستلزم دانش كافي در اين زمينه مي باشد ...
 
براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيدبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۲:۱۶ توسط:امير موضوع:

شركت سهامي عام

شرايط تاسيس شركت سهامي عام
براي تاسيس شركت سهامي عام موسسين در بدو امر بايستي حداقل ٢٠% سرمايه را شخصا تعهد و لااقل ٣٥% از مبلغ تعهدي را در حسابي بنام شركت در شرف تاسيس نزديكي از بانكها سپرده سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاي كليه موسسين رسيده باشد به اداره ثبت شركتها تسليم ورسيد دريافت دارند چنانچه قسمتي از تعهد موسسين به صورت غير نقد باشد بايد عين آن يا مدارك مالكيت آن را در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب باز شده توديع و گواهي بانك را به ضميمه اظهارنام و مدارك فوق الذكر به اداره ثبت شركتها تسليم دارند و ...
 
براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيد برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۱:۳۹ توسط:امير موضوع:

موسسه تخصصي ثبت مهيس

سامانه تخصصي ثبت مهيس با بهره گيري از بيش از يك دهه تجربه و كادري مجرب و متخصص در زمينه ثبت علامت تجاري و واگذاري ( فروش ) برند تجاري در تمامي طبقات و محصولات علي الخصوص در محصولات غذايي و بهداشتي و ساير امور ثبت از جمله ثبت تغييرات، صورتجلسات و ارزيابي شركت، تنظيم وكالت، خريد و فروش علائم و نامهاي تجاري و در سطوح بسيار تخصصي به مشتريان محترم خدمات ارائه مي نمايد.
اصل رضايت مشتري در اين مجموعه حرف اول را مي زند. اين شركت به تمامي هم ميهنان به صورت رايگان مشاوره ارائه مي نمايد و درصورتي كه ما براي اين سرويس از سوي شما انتخاب شويم، وظيفه خود مي دانيم كه تمام توان و نيروي خود را درجهت ارائه خدمتي صادقانه و كامل به مشتري به كار گيريم.

براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت موسسه ثبت مهيس به نشاني sabtbrands.ir مراجعه بفرماييد


 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۰:۴۲ توسط:امير موضوع:

شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود

شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (م ٩٤ ق.ت) در اسم شركت بايد عبارت ( با مسئوليت محدود) قيد شود و همچنين اسم شركت نبايد متضمن نام هيچ يك از شركا باشد و الا شريكي كه اسم او در اسم شركت قيد شده در مقابل اشخاص ثالث حكم شريك ضامن را در شركت تضامني خواهد داشت ( م ٩٥ ق.ت) ...

 

براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۳۰:۱۰ توسط:امير موضوع:

طبقات برند

انواع طبقات برند عبارتند از:
طبقه ١ – مواد شيميائي مورد استفاده در صنايع علوم عكاسي و همچنينكشاورزي باغباني و جنگلباني رزينهاي مصنوعي پردازش نشده پلاستيكهاي پردازش نشدهكودهاي گياهي تركيبات اطبائ حريق مواد آبكاري و جوشكاري فلزات مواد شيميائي براي نگهداري مواد غذائي مواد دباغي چسبهاي صنعتي .
 
طبقه ٢- رنگ روغن جلا لاك موادضد زنگ زدگي و جلوگيري كننده از فاسد شدن چوب مواد رنگي مواد تثبيت رنگ رزين يا صمغهاي خام طبيعي فلزات به صورت پودر يا ورق براي نقاشان ساختمان چاپگرها و هنرمندان.
 و ...
براي خواندن ادامه مطالب به ادامه مطلب مراجعه كنيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۴ آبان ۱۳۹۶ساعت: ۱۲:۱۷:۵۶ توسط:امير موضوع: